Εργαστήριο Στοιχείων

Μηχανών και ΔυναμικήςΤο Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Δυναμικής είναι ορισμένος Φορέας Εξέτασης Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων οδικώς από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (ΥΜΕ) από το 2012 μέχρι και σήμερα (με βάση την υπ. αριθμ. Γ3/83713/238/6-2-2018). Eπίσης, είναι ορισμένος για τις Σιδηροδρομικές Μεταφορές από την Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ). Για τις υπηρεσίες που προσφέρει το Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Δυναμικής, ως Φορέας Εξέτασης Σ.Α.Μ.Ε.Ε., έχει πιστοποιηθεί (certification) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ/ISO 9001:2015(Αγγλικό Πιστοποιητικό).Σχετικά


Το Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Δυναμικής είναι ορισμένος Φορέας Εξέτασης Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων οδικώς από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (ΥΜΕ) από το 2012 μέχρι και σήμερα (με βάση την υπ. αριθμ. Γ3/83713/238/6-2-2018). Eπίσης, είναι ορισμένος για τις Σιδηροδρομικές Μεταφορές από την Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ). Για τις υπηρεσίες που προσφέρει το Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Δυναμικής, ως Φορέας Εξέτασης Σ.Α.Μ.Ε.Ε., έχει πιστοποιηθεί (certification) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ/ISO 9001:2015(Αγγλικό Πιστοποιητικό).Ανακοινώσεις
Πρόγραμμα εξετάσεων


Οι προγραμματισμένες εξετάσεις για τους Συμβουλους Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR/RID) το έτος 2022 θα πραγματοποιηθούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:


Τόπος Εξετάσεων Ημερομηνία Εξέτασης
ΑΘΗΝΑ

Ελάχιστος αριθμός Εξεταζομένων: 5
Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2022 (ΔΙΕΞΗΧΘΗ)
Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2022 (ΔΙΕΞΗΧΘΗ)
Δευτέρα, 03 Οκτωβρίου 2022
Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2022
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ελάχιστος αριθμός Εξεταζομένων: 10
Σάββατο, 19 Μαρτίου 2022 (ΔΙΕΞΗΧΘΗ)
Σάββατο, 04 Ιουνίου 2022 (ΔΙΕΞΗΧΘΗ)
Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2022 (ΔΙΕΞΗΧΘΗ)
Σάββατο, 03 Δεκεμβρίου 2022


Θέματα Παλαιοτέρων Εξετάσεων

Ακολουθούν θέματα με ενδεικτικές απαντήσεις.

  • Βασική (Ε001)
  • Οδική Μεταφορά - Ερωτήσεις (Ε002Α)
  • Οδική Μεταφορά - Μελέτη Περίπτωσης (Ε002Β)
  • Σιδηροδρομική Μεταφορά - Ερωτήσεις (Ε003Α)
  • Σιδηροδρομική Μεταφορά - Μελέτη Περίπτωσης (Ε003Β)
  • Κλάσεις (όλες πλην 7) (Ε005)
  • Κλάση 7 (Ε004)


Eπικοινωνία


Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις Εξετάσεις, επικοινωνήστε με το Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Δυναμικής στο e-mail: dgsaexams@mail.ntua.gr. Η επικοινωνία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.