Εργαστήριο Στοιχείων

Μηχανών και ΔυναμικήςΤο Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Δυναμικής είναι ορισμένος Φορέας Εξέτασης Συμβούλων Ασφαλούς Σιδηροδρομικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων από την Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ). Για τις υπηρεσίες που προσφέρει το Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Δυναμικής, ως Φορέας Εξέτασης Σ.Α.Μ.Ε.Ε., έχει πιστοποιηθεί (certification) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ/ISO 9001:2015(Αγγλικό Πιστοποιητικό).Κανονισμός εξετάσεων


UNDER CONSTRUCTIONΠρόγραμμα εξετάσεων


Οι προγραμματισμένες εξετάσεις για τους Συμβουλους Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (RID) το έτος 2024 θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:


 • Τετάρτη, 07 Φεβρουαρίου 2024 (ΔΕ ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ)
 • Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
 • Τετάρτη, 02 Οκτωβρίου 2024

 • Ώρα έναρξης εξετάσεων: 09:00


  Θέματα Παλαιοτέρων Εξετάσεων

  Ακολουθούν θέματα με ενδεικτικές απαντήσεις.

   • Βασική (Ε001)
   • Σιδηροδρομική Μεταφορά - Ερωτήσεις (Ε003Α)
   • Σιδηροδρομική Μεταφορά - Μελέτη Περίπτωσης (Ε003Β)
   • Κλάσεις (όλες πλην 7) (Ε005)
   • Κλάση 7 (Ε004)


  Eπικοινωνία


  Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις Εξετάσεις, επικοινωνήστε με το Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Δυναμικής στο e-mail: dgsaexams@mail.ntua.gr. Η επικοινωνία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.